Predajca

Názov:smartCAD s.r.o.
IČO:44743289
DIČ:2022818457
IČ DPH:SK2022818457
Mesto:Bratislava
PSČ:81105
Adresa:Čajakova 19
Telefón:+421908732039
E-mail:strasko@smartcad.sk
Kontakt:Martin Straško
Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 58126/B, Oddiel: sro

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 02/58 27 21 72
  • 02/58 27 21 04
Fax:
  • 02/58 27 21 70